Koruna našeho Slovastromu

U stromů ještě chvíli zůstanu, jelikož jak jsem se již zmínil, máme s nimi mnohé společné a i naše schopnost mluvit, ovládat a používat řeč se také větví,podobně jako koruna stromu. Někdo má svou řeč pěkně květnatou, harmonickou a může mít i léčivé účinky. Umí mluvit o mnoha tématech a vždy to má svůj zdravý kořen, krásnou korunu i své občerstvující plody.

Jiní lidé mluví pouze jedním směrem, o jednom tématu bez potřebného rozhledu a sounáležitosti s přírodou i s lidmi a celý jejich slovastrom vytváří nerovnováhu a strnulost v sobě i kolem sebe. Někteří lidé mají svou řeč příliš divokou, jiní pichlavou, ostrou i jedovatou, což také vytváří určitý kmen a korunu jejich slovastromu. Navíc tyto slovastromy vytvářejí i jedovaté plody, které přenášejí nákazu na další lidi, kteří je ochutnají či pod nimi nebo s nimi žijí.