Náš názor a naše různorodost

Možná máte v tuto chvíli na slova i ctnosti jiný názor, proto se pojďme podívat na slovo NÁZOR. Slovo názor nám ukazuje NA-ZOR, zorné pole, jiný zorný pohled, náhled, úhel pohledu.

Každý má svůj názor je věta, kterou slýcháváme velmi často, věta, která dává prostor každému, aby směl vyjádřit svůj pohled na věc, na danou situaci z místa, kde se právě nachází, co prožívá a jak vnímá svět. Avšak už si neuvědomujeme, že náš názor je vázán na naši výchovu a vzdělání, na smysly člověka, ale i na jeho schopnosti a vlastnosti, které v sobě rozvinul nebo uspal.

V některých případech abychom mohli mít správný názor, je nutné být znalý daného oboru či situace, mít zkušenosti. Teprve pak smíme vyslovit odpovědně svůj názor. Je totiž mnoho pohledů na každou skutečnost či určitý děj, ale vždy hraje velkou roli, je-li člověk s danou situací spojen přímo svými činy či pouze s výsledkem nebo snad vůbec ne. Vše navíc ovlivňuje naše motivace, proč a co nás pohání dělat určité věci včetně toho, jaké životní hodnoty uznáváme. Toto vše vždy ovlivní náš názor. 

Proto je zřejmé, že s právem vyslovit svůj názor nutně souvisí i naše odpovědnost, která by měla kotvit v přístavu ctností.