Pohled do budoucnosti

Položím zde otázky. Co když se ze slov vyjme jen jedno písmenko anebo naopak jedno přidá? Myslíte, že nás povede stále správně? Bude mít stejný význam? A co když ze samotného smyslu života vyjmeme jen jedinou podstatnou část? Povede náš život tím správným směrem?

Ptejme se dál. Kdo a co dává slovům obsah a jejich význam? Slova sama? Věříme tak pouze slovům? Neprožíváte někdy, že jsme v zajetí slov, která chápeme velmi omezeně, která nevystihují to, co cítíme?

A že v této nové době nutných proměn nám dnešní způsob našeho vnímání a používání slov, naší mluvy a mateřského jazyka již nestačí, že je čas to změnit, proměnit?

Například slovo OSOBNOST, které je složené z více vrstev a ukrývá odpověď: OSOBNOST = OSOBA NOSÍCÍ CTNOST, a navíc NOSÍCÍ = NOSIT a SÍT,ale podívejme se ještě hlouběji na obsah dalších slov...