Koruna našeho Slovastromu

U stromů ještě chvíli zůstanu, jelikož jak jsem se již zmínil, máme s nimi mnohé společné a i naše schopnost mluvit, ovládat a používat řeč se také větví,podobně jako koruna stromu. Někdo má svou řeč pěkně květnatou, harmonickou a může mít i léčivé účinky. Umí mluvit o mnoha tématech a vždy to má svůj zdravý kořen, krásnou korunu i své občerstvující plody.

Jiní lidé mluví pouze jedním směrem, o jednom tématu bez potřebného rozhledu a sounáležitosti s přírodou i s lidmi a celý jejich slovastrom vytváří nerovnováhu a strnulost v sobě i kolem sebe. Někteří lidé mají svou řeč příliš divokou, jiní pichlavou, ostrou i jedovatou, což také vytváří určitý kmen a korunu jejich slovastromu. Navíc tyto slovastromy vytvářejí i jedovaté plody, které přenášejí nákazu na další lidi, kteří je ochutnají či pod nimi nebo s nimi žijí.

Náš názor a naše různorodost

Možná máte v tuto chvíli na slova i ctnosti jiný názor, proto se pojďme podívat na slovo NÁZOR. Slovo názor nám ukazuje NA-ZOR, zorné pole, jiný zorný pohled, náhled, úhel pohledu.

Každý má svůj názor je věta, kterou slýcháváme velmi často, věta, která dává prostor každému, aby směl vyjádřit svůj pohled na věc, na danou situaci z místa, kde se právě nachází, co prožívá a jak vnímá svět. Avšak už si neuvědomujeme, že náš názor je vázán na naši výchovu a vzdělání, na smysly člověka, ale i na jeho schopnosti a vlastnosti, které v sobě rozvinul nebo uspal.

V některých případech abychom mohli mít správný názor, je nutné být znalý daného oboru či situace, mít zkušenosti. Teprve pak smíme vyslovit odpovědně svůj názor. Je totiž mnoho pohledů na každou skutečnost či určitý děj, ale vždy hraje velkou roli, je-li člověk s danou situací spojen přímo svými činy či pouze s výsledkem nebo snad vůbec ne. Vše navíc ovlivňuje naše motivace, proč a co nás pohání dělat určité věci včetně toho, jaké životní hodnoty uznáváme. Toto vše vždy ovlivní náš názor. 

Proto je zřejmé, že s právem vyslovit svůj názor nutně souvisí i naše odpovědnost, která by měla kotvit v přístavu ctností.

Pohled do budoucnosti

Položím zde otázky. Co když se ze slov vyjme jen jedno písmenko anebo naopak jedno přidá? Myslíte, že nás povede stále správně? Bude mít stejný význam? A co když ze samotného smyslu života vyjmeme jen jedinou podstatnou část? Povede náš život tím správným směrem?

Ptejme se dál. Kdo a co dává slovům obsah a jejich význam? Slova sama? Věříme tak pouze slovům? Neprožíváte někdy, že jsme v zajetí slov, která chápeme velmi omezeně, která nevystihují to, co cítíme?

A že v této nové době nutných proměn nám dnešní způsob našeho vnímání a používání slov, naší mluvy a mateřského jazyka již nestačí, že je čas to změnit, proměnit?

Například slovo OSOBNOST, které je složené z více vrstev a ukrývá odpověď: OSOBNOST = OSOBA NOSÍCÍ CTNOST, a navíc NOSÍCÍ = NOSIT a SÍT,ale podívejme se ještě hlouběji na obsah dalších slov...