Něco navíc

Na této stránce budete smět nahlédnout do tajů a síly slova, která se do knihy nedostala, a která připravuji do jejího pokračování.

Po celou dobu vzniku této knihy o slovech, jsem zapsal samozřejmě mnoho textů, zápisků, zachycených myšlenek a inspirací, o které bych se rád podělil, jelikož můj nový pohled na slova, jejich vnímání a působení, mi stále přináší nová a nová poznání i uvědomění, jak by nám lépe používané slovo mohlo pomoci.

Navíc pozoruji, kolik dalších slov, slovních obratů a vět, by stálo za to odemknout jiným způsobem, abychom se tak dostali, k hlubšímu vnímání působení slova v naší vzájemné komunikaci. Často tak můžeme být překvapeni, co můžeme změnit i proměnit svým rozhodnutím, jaká slova použijeme v našich rozhovorech a textech. Je to veliký děj a pokud si ho dovolíme pozorovat, vnímat a prožívat, mohou nastat i zázraky, kdy za našimi zraky nastává děj, nad děj, jež čerpá i z našich přítomných okamžiků.
Ve skutečnosti je to jednoduché, ale ty staré naučené programy chování, myšlení a mluvení nám často komplikují naší komunikaci, naše souznění i vzájemnou vstřícnost.
Kéž jen kéž nám TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA pomáhá na našich cestách do budouCTnosti.