Něco navíc

Na této stránce budete smět nahlédnout do tajů a síly slova, která se do knihy nedostala, a která připravuji do jejího pokračování.

Po celou dobu vzniku této knihy o slovech, jsem zapsal samozřejmě mnoho textů, zápisků, zachycených myšlenek a inspirací, o které bych se rád podělil, jelikož můj nový pohled na slova, jejich vnímání a působení, mi stále přináší nová a nová poznání i uvědomění, jak by nám lépe používané slovo mohlo pomoci.

Navíc pozoruji, kolik dalších slov, slovních obratů a vět, by stálo za to odemknout jiným způsobem, abychom se tak dostali, k hlubšímu vnímání působení slova v naší vzájemné komunikaci. Často tak můžeme být překvapeni, co můžeme změnit i proměnit svým rozhodnutím, jaká slova použijeme v našich rozhovorech a textech. Je to veliký děj a pokud si ho dovolíme pozorovat, vnímat a prožívat, mohou nastat i zázraky, kdy za našimi zraky nastává děj, nad děj, jež čerpá i z našich přítomných okamžiků.
Ve skutečnosti je to jednoduché, ale ty staré naučené programy chování, myšlení a mluvení nám často komplikují naší komunikaci, naše souznění i vzájemnou vstřícnost.
Kéž jen kéž nám TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA pomáhá na našich cestách do budouCTnosti. 

Lidství

Velké to téma a velký to slovní pojem. Tak velký a zásadní, že jen málo si uvědomujeme, co vše se v něm skrývá, co vše je v něm obsaženo, co lidem přináší a co nám dává, k čemu nás vyzývá a inspiruje. Lidství je též velkou otázkou pro všechny, kteří se cítí být lidskými bytostmi, lidmi vnímavými svým nitrem, svým citem, který pojem lidství spouští v různých životních situacích, různými způsoby skrze naše chování, naše slova a činy. Odráží se tak v něm naše postoje k životu, k lidem, k přírodě i vyšším hodnotám života. Avšak o tom vůbec nepřemýšlíme, když tento vznešený slovní pojem a úctyhodnou schopnost člověka ve svém projevu prožíváme či spatřujeme kolem nás. Je však varující, jak jemná a přitom tak silná forma slova lidství je často zaměňována a naplňována dalšími slovními pojmy a projevy člověka, které naopak pravé lidství nevyjadřuje a neprojevuje. Není to často záměr, ale jen starý program v naší hlavě, v našem uvažování o věcech, o lidech, o životě. Přitom právě k lidství upínáme svůj zrak i svá přání, když vztahy mezi lidmi váznou, když společnost upadá do prázdnoty a necitlivosti. Snad je to tím, že podvědomě cítíme, že v samotném projevu lidství je mnohem více, že je v něm naděje i odpověď.

Vzpomeňme na situace, kdy jsme směli prožít lidství na sobě nebo pozorovat, jak působí na druhé, nebo když říkáme „zachoval se lidsky", „ to bylo lidské chování". Jsou to věty, které jsme jistě prožili nebo aspoň viděli v dějích, ve kterých se jistě projevil cit, vnímavost, soucit, často i spravedlnost a moudrost. Dá se říci, že vzácné a vznešené vlastnosti člověka přinášející do společnosti harmonii, laskavost, vřelost, soucit, odvahu, statečnost jsou právě chtěny i v našich představách, když směřujeme svůj zrak, svou pozornost k tématu LIDSTVÍ.

Číst dál...