Jsou ještě další slova nutná?

Otevřel se mi nový svět. Díky knize Karla Kříže „Tajemství a síla slova“. Pokud bych byl přísným lingvistou a etymologem, asi by mi kniha nic moc pro ryze vědecké poznání slovních projevů člověka nepřinesla. Naštěstí tím nejsem. Kniha mně totiž fascinuje prostým lidským přemýšlením nad zdánlivě samozřejmými obsahy běžných slov naší komunikace a hloubkou možností, které autor nabízí pro vlastní komunikační tvořivost.

Je to kniha líbezně posilující sebevědomí každého z nás: chceš, aby ti lidé rozuměli a chápali tě?  Zkus se vyjadřovat slovy, které v sobě nesou skutečný smysl jejich obsahu, byť  jsou právě pro vás utvořeny – a to právě přitahuje pozornost  a  láká k vlastní tvorbě a  úctě  jazyku, jehož  možnosti nedokážeme ani s pomocí nejmodernější techniky  obsáhnout a vyčerpat. Jen lidská fantazie a tvořivost spojená s citem pro soulad obsahu a formy to umí. Karel Kříž je toho nejlepším důkazem.

I zájemci o napínavost a dobrodružnost četby si přijdou na své, a bez krve a násilí. Pohlazení po duši potřebujeme občas asi všichni. Knížka Karla Kříže vám tuto možnost poskytne.

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Fakulta filozofická - Pardubice