Předmluva ke knize - Alfred Strejček

Na počátku bylo SLOVO, to SLOVO bylo u Boha, to SLOVO bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Český ekumenický překlad

Tak začíná Evangelium podle apoštola Jana.
Tolikrát jsem přemýšlel o obsahu tohoto textu. O samotném výrazu SLOVO. Kde se vzalo pojmenování základního fenoménu lidského dorozumívání? Kdo poprvé v dělení řeči určil a pojmenoval větu větou a slovo slovem?
Tyto myšlenky se mi vrací nad knihou Karla Kříže TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA. Knihou, která překvapivě odkrývá, pro mne snad poprvé, významy a hlubší smysl jednotlivých výrazů. Domýšlí je, a upozorňuje na jejich duchovní přesah.

Karel Kříž svými úvahami i praktickými příklady činí průklest naším často zapleveleným jazykem a slovní zásobou. Hledá a také nachází duši slova. A činí to poutavě, s pravým objevitelským nadšením.

On sám je uměleckým řezbářem a v této knize pracuje se slovem podobně jako s materiálem jemu nejvlastnějším - se dřevem. Láskyplně, s úctou a bez předpojatosti. O to zajímavější je pro mne jeho zamyšlení.
Mám pochopení a sympatie pro tuto formu sdělení. Je to přístup nadšence - milovníka češtiny. Tato kniha je její oslavou.
Nevím, do jaké míry byl autor ovlivněn texty Pavla Eisnera a inspiroval-li se jimi, ale některé pasáže mi Eisnerův Chrám i tvrz evokují.

Jazykovědci mohou mnohé zde uvedené relativizovat, mohou polemizovat s tím či oním, ale nemohou knize upřít zvláštní, a v tomto druhu literatury málo kdy vídaný rozměr zamilovanosti autora do tématu, a nemohou neocenit jeho poctivost a hloubku ve způsobu vnímání tajemství a síly českého slova. Případná námitka amatérského přístupu zde neobstojí.
Knihu, k jejímuž přečtení vás zvu, nenapsal jazykovědec, ale člověk s velkým vztahem k přírodě, k naší zem i a k její řeči. Neobjevil Tróju amatérský archeolog, civilním povoláním obchodník a podnikatel Heinrich Schliemann jen proto, že navzdory názorům profesionálů uvěřil Homérovi a své intuici?

Konečně, čím více se bude o knize a jejím autorovi mluvit, tím více se bude mluvit i o češtině a to bude dobře. Úroveň současné hovorové i písemné podoby naší mateřštiny se povážlivě zhoršuje. Každý hlas, který přispívá k jejímu zušlechtění a k zájmu o ni, má velkou cenu.

Výrazný hlas Karla Kříže je jedním z nich a neměl by být přeslechnut.

Mgr. Alfred Strejček
herec a pedagog rétoriky