Několik vět o knize - Věra Ludíková

TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA, nová knížka Karla Kříže

Před několika lety jsem poznala úžasné společenství lidí, patřících k České konferenci, jež usiluje o povznesení české společnosti. Řečníci předstupují před pozorné posluchače a podle svých znalostí, svých zkušeností a schopností hodnotí analogie s událostmi minulými, hlavně však hledají východisko ze začarovaného kruhu bezvýchodnosti a pocitu české malosti. Je to usilování naléhavě potřebné. Zdá se totiž, že přestávají platit morální hodnoty, a otázka dneška zní, jak zastavit jejich devalvaci. Cítíme se být omotáni převažujícími materiálními cíli společnosti a uvězněni v nich, jsme jakoby polapeni něčím nežádoucím a nečistým, jsme znehybněni v blamážích...

Na fungování této mimořádné společnosti má velký záslužný podíl právě autor zmíněné knihy – pan Karel Kříž. Jeho laskavost prostupuje všemi řádky, jako všeobjímající vlnění dobra, jako pohlazení, jako tišící doteky toho, který uzdravuje, jako nikdy nekončící šumění moře, jako vše obtékající pramenitá voda... Zároveň oceníme krásu našeho jazyka, naší mateřštiny a uvědomujeme si, že máme důvod být hrdým národem.

Být hrdým Čechem není bezdůvodné.
Nová knížka Karla Kříže vás zcela jistě velmi potěší...

Věra Ludíková
členka Obce spisovatelů